Sopimusehdot

JÄSENSOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Crest Oy:llä on oikeus purkaa sopimus, mikäli jäsen rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa toiminnallaan tai toimii hyvän tavan tai lain vastaisesti tai jättää noudattamatta turvallisuuteen ja yleiseen viihtyvyyteen liittyviä sääntöjä olennaisesti.

Jäsensopimusta voidaan siirtää eteenpäin erityisistä syistä kuten mm. raskaus tai pysyvä sairaus/vamma, joka estää lajin harjoittelun. Ko. tapauksissa jäsenen tulee välittömästi itse ilmoittaa tällaisesta erityisestä syystä (todistus / lääkärin lausunto). Crest Oy ei ole velvollinen palauttamaan rahoja.

Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle, ilman Crest Oy:n lupaa.

VAKUUTUS

Jäsen ei ole vakuutettu Crest Oy:n toimesta; jokainen, niin halutessaan, hankkii itselleen oman vakuutuksen.

Kamppailusali | Läkkisepäntie 20, 00620 Helsinki